Ο καιρος
Who's Online
We have 27 guests online
Εργασιακα δικαιωματα Εκπαιδευτικων Π.Ε.
Μεταφραστης
Λεξικο νεοελληνικης
Αναζητηση στο google
Εφημερευοντα Φαρμακεια
Εφημερευοντα νοσοκομεια
Θεατρα με εκπτωση
Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομαθειας
Περισσοτερα Αρθρα .....

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr


Το υπ. Παιδείας  με αφορμή πολλά ερωτήματα που υποβάλλονται από εκπαιδευτικούς εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει και  με παραδείγματα τα εξής

 

Α) ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ  Α΄:

Π.χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος στις 31/1/2010 βρίσκεται στον Α΄ βαθμό, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του Ν.3848/2010, (ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 19/5/2010) και έχει αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου για παράδειγμα: έτη 02,  μήνες 03 και ημέρες 05, θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ : έτη 00, μήνες 03, ημέρες 18 (το αποτέλεσμα προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/1/2010 έως 19/5/2010, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010) . Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε προσθέτουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 03 μηνών και 05 ημερών .

Επομένως,  ο ανωτέρω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ :  έτη 02, μήνες 06,  ημέρες 23.

Β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο βαθμό Β΄ .

Γ) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ. διορισμού στις 31/8/2007 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου:  έτη 02,  μήνες 05,  ημέρες  11  και η μονιμοποίησή του ανατρέχει στις 31/8/2009, κατέχει το Β΄ βαθμό από την ημερομηνία αυτή και  θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ :  έτη 00, μήνες 08 ,  ημέρες 18 ( το αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/8/2009 έως  19/5/2010 ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010). Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε θα προσθέσουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 05 μηνών και 11 ημερών .

Επομένως,  ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄  :  έτη 03, μήνες 01,  ημέρες 29.

Δ)  Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ.  διορισμού στις 31/8/2008 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου: έτη 02, μήνες 03, ημέρες 10, θα πρέπει να μονιμοποιηθεί στις 31/8/2010. Επομένως,  ο εκπαιδευτικός θα πάρει το Β΄ βαθμό στις 31/8/2010 (ημερομηνία μονιμοποίησης του) και θα έχει πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου δηλαδή:   έτη 02,  μήνες 03,  ημέρες 10.

Επιπλέον,  σας γνωρίζουμε, ότι  αναγνωρίζονται και προσμετρώνται στη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. οι προϋπηρεσίες, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008 ) και στις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 4 του Ν.3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75 τ. Α΄/25-5-2009 ).

Επισημαίνεται, ότι δεν αναγνωρίζεται  και δεν  προσμετράται  στη βαθμολογική εξέλιξη  των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. η προϋπηρεσία σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Όσον αφορά στην προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος παραιτήθηκε και διορίσθηκε ξανά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναγνωρίζεται και προσμετράται στη βαθμολογική του εξέλιξη, ενώ δεν αναγνωρίζεται  και δεν προσμετράται η προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε διοριστεί σε άλλο δημόσιο φορέα και στη συνέχεια παραιτήθηκε και διορίσθηκε στην Π/θμια  ή Δ/θμια Εκπ/ση.

-----

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


Μαρούσι, 11 - 2 - 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. 10564 / Δ2 / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄

------

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37,                       ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

Τ.Κ. –Πόλη 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                     όλης της Χώρας  

Πληροφορίες : Α. Παναγιώτου  (Δ.Ε.)                                          2. Διευθύνσεις   Π.Ε. &  Δ.Ε.  όλης της Χώρας

Τηλέφωνο : 210 -3442271                                                             3. Γραφεία Π.Ε. & Δ.Ε. όλης της χώρας

Πληροφορίες: Β. Ευθυμίου (Π.Ε.)                                                 4. Γραφεία Ε.Ε. όλης της Χώρας

Τηλέφωνο : 210-3442462

FAX: 210-3442365                                                               

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Συμπληρωματική εγκύκλιος που αφορά στην εφαρμογή  των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 5  του Ν.3848/2010, σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωρομισθίου στην προαγωγή των εκπ/κών  Π.Ε.& Δ.Ε. »

 

Σε συνέχεια της αριθμ.89867/Δ2/5-8-2010 εγκυκλίου μας και με αφορμή πολλά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας,  σας διευκρινίζουμε και  με παραδείγματα :

Α) ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ  Α΄:

Π.χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος στις 31/1/2010 βρίσκεται στον Α΄ βαθμό, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του Ν.3848/2010, (ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 19/5/2010) και έχει αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου για παράδειγμα: έτη 02,  μήνες 03 και ημέρες 05, θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ : έτη 00, μήνες 03, ημέρες 18 (το αποτέλεσμα προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/1/2010 έως 19/5/2010, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010) . Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε προσθέτουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 03 μηνών και 05 ημερών .

Επομένως,  ο ανωτέρω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Α΄ :  έτη 02, μήνες 06,  ημέρες 23.

Β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον εκπαιδευτικό που βρίσκεται στο βαθμό Β΄ .

Γ) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί πριν τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ. διορισμού στις 31/8/2007 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου:  έτη 02,  μήνες 05,  ημέρες  11  και η μονιμοποίησή του ανατρέχει στις 31/8/2009, κατέχει το Β΄ βαθμό από την ημερομηνία αυτή και  θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ :  έτη 00, μήνες 08 ,  ημέρες 18 ( το αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσουμε το διάστημα 31/8/2009 έως  19/5/2010 ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης των διατάξεων του Ν.3848/2010). Στο αποτέλεσμα που θα βρούμε θα προσθέσουμε και την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των 02 ετών, 05 μηνών και 11 ημερών .

Επομένως,  ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα έχει στις 19/5/2010 πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄  :  έτη 03, μήνες 01,  ημέρες 29.

Δ)  Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν μονιμοποιηθεί μετά τη δημοσίευση του Ν. 3848/2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

Π.Χ. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει Φ.Ε.Κ.  διορισμού στις 31/8/2008 και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου: έτη 02, μήνες 03, ημέρες 10, θα πρέπει να μονιμοποιηθεί στις 31/8/2010. Επομένως,  ο εκπαιδευτικός θα πάρει το Β΄ βαθμό στις 31/8/2010 (ημερομηνία μονιμοποίησης του) και θα έχει πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό Β΄ την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου δηλαδή:   έτη 02,  μήνες 03,  ημέρες 10.

Επιπλέον,  σας γνωρίζουμε, ότι  αναγνωρίζονται και προσμετρώνται στη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. οι προϋπηρεσίες, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (Φ.Ε.Κ.159 τ.Α΄/1-8-2008 ) και στις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 4 του Ν.3762/2009 (Φ.Ε.Κ. 75 τ. Α΄/25-5-2009 ).

Επισημαίνεται, ότι δεν αναγνωρίζεται  και δεν  προσμετράται  στη βαθμολογική εξέλιξη  των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. η προϋπηρεσία σε Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Όσον αφορά στην προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος παραιτήθηκε και διορίσθηκε ξανά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναγνωρίζεται και προσμετράται στη βαθμολογική του εξέλιξη, ενώ δεν αναγνωρίζεται  και δεν προσμετράται η προϋπηρεσία μονίμου εκπαιδευτικού, ο οποίος είχε διοριστεί σε άλλο δημόσιο φορέα και στη συνέχεια παραιτήθηκε και διορίσθηκε στην Π/θμια  ή Δ/θμια Εκπ/ση.

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΘΗ  ΓΩΡΟΥ

Εσωτερική διανομή:

1) Δ/νση Προσ/κού Π.Ε., Τμήμα Β΄                          

2) Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε., Τμήμα Β΄

3) Δ/νση ΠΟΔΕ – Τμήμα Β΄

Last Updated (Monday, 14 February 2011 22:25)