ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

n

n n n n n n n n
n

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη

n

Πληροφ.:Χριστίνα-Αγγελονίδη (2109922610/6945385686)

n

Παπαδοπούλου Φρόσω  (2109917595/6936162126)
email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com

n
n

Αργ/ρούπολη, 21/2/2023
Αρ. Πρωτ.: 119

n

Προς τα μέλη του Συλλόγου

n
n
n

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ  ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

n

ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ:    6Ο ΔΣ ΑΡΓ/ΗΣ,ΚΩΦΩΝ,ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ

n

3Ο ΚΑΙ 13Ο ΝΗΠ/Α ΑΡΓ/ΛΗΣ

n

ΞΙΦΑΡΑ ΒΑΝΙΑ:                  1Ο ,2Ο ,3Ο ΚΑΙ 7Ο ΔΣ ΑΛΙΜΟΥ

n

1Ο ,2Ο ,3Ο ,5Ο ΚΑΙ 9Ο ΝΗΠ/Α  ΑΛΙΜΟΥ

n

ΖΙΩΓΑ ΣΟΦΙΑ:                     1Ο ΚΑΙ 4Ο ΔΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

n

1Ο ,4Ο ,5Ο ΝΗΠ/Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

n

ΖΕΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:                2Ο ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 6Ο ΔΣ ΑΛΙΜΟΥ

n

2Ο ,6Ο ΝΗΠ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 11Ο ΝΗΠ/Ο ΑΛΙΜΟΥ

n

ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ:        4Ο ΚΑΙ 7Ο ΔΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ

n

4Ο ΚΑΙ 6Ο ΝΗΠ/Α ΑΡΓ/ΛΗΣ

n

ΛΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ:              1Ο ,3Ο ΔΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΚΑΙ 5Ο ,9Ο ΔΣ ΑΛΙΜΟΥ

n

5Ο ΝΗΠ/Ο ΑΡΓ/ΛΗΣ,  7Ο ,8Ο ΚΑΙ 10Ο ΝΗΠ/Α ΑΛΙΜΟΥ

n

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ:    2Ο ΚΑΙ 5Ο ΔΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ

n

2Ο ,7Ο ,10Ο ΝΗΠ/Α  ΑΡΓ/ΛΗΣ

n

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΡΟΣΩ:  3Ο ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 11Ο ΔΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ

n

3Ο ΝΗΠ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,6Ο ΑΛΙΜΟΥ ΚΑΙ 11Ο ΑΡΓ/ΛΗΣ

n

ΒΟΥΡΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ:     8Ο ΔΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΚΑΙ 4Ο ΔΣ ΑΛΙΜΟΥ

n

1Ο ,9Ο ,15Ο ΝΗΠ/Α   ΑΡΓ/ΛΗΣ  ΚΑΙ 4Ο ΑΛΙΜΟΥ

n

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

n

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

n

ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                                    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ     ΦΡΟΣΩ

n

Έγγραφο1

]]>

Related Post

Ο Αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση συνεχίζεται.Ο Αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση συνεχίζεται.

n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε n ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΛΙΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n ΠαπαδοπούλουΦρόσω(2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n n Αργυρούπολη, 19/10/2023Αρ. Πρωτ.: 175 n Προς  τα

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΕΛΜΕ, 15/02, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΟΕ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α.ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΕΛΜΕ, 15/02, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΟΕ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α.

n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n Παπαδοπούλου Φρόσω  (2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n Αργυρούπολη, 14/2/2023Αρ.