Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργυρούπολης – Αλίμου – Ελληνικού "Ο Θουκυδίδης" frontpage ΣΤΟΝ ́ ́ΠΟΛΕΜΟ ́ ́ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ!

ΣΤΟΝ ́ ́ΠΟΛΕΜΟ ́ ́ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ!

n

n n n n n n n n
n

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη

n

Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686)

n

Παπαδοπούλου Φρόσω  (2109917595/6936162126)
email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com

n
n

Αργυρούπολη, 31/1/2023
Αρ. Πρωτ.: 112

n

Προς τα μέλη του Συλλόγου

n
n
n

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας «Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» συνυπογράφει το παρακάτω κείμενο των Συλλόγων Π.Ε. προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ:

n

ΣΤΟΝ ́ ́ΠΟΛΕΜΟ ́ ́ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ!
Κοινό κάλεσμα Συλλόγων Π.Ε. προς το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για να κηρύξει άμεσα απεργία – αποχή και κάθε άλλη μορφή αγώνα (στάσεις εργασία, συλλαλητήρια , απεργιακή κινητοποίηση κ.ά. ) απέναντι στην εφαρμογή της αντεκπαιδευτικής «ατομικής αξιολόγησης».

n

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Το Υπουργείο Παιδείας επισπεύδει τη διαδικασία έναρξης της ατομικής «αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών και μάλιστα πρώτα των νεοδιόριστων, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί. Στις 27-1-2023 δημοσιεύτηκε και σχετική Υπουργική Απόφαση Αριθμ.9950/ΓΔ5, αναφορικά με τα κριτήρια της
«ατομικής αξιολόγησης» και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα υλοποιηθούν τα σχέδια του ΥΠΑΙΘ.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαπατήσει εκπαιδευτικούς και γονείς ότι, μέσω της αξιολόγησης, ́κόπτεται ́ ́ για την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαί -δευση. Η πολιτική της σημερινής, όπωςκαι όλων των προηγούμενων κυβερ- νήσεων, έχει «αξιολογηθεί» όλα αυτά χρόνια και έχει κριθεί ως «μη ικανοποι -ητική». Μέσω της λεγόμενης «αξιολόγησης» η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ επιδιώκουν την κατηγοριοποίηση των σχολείων και τωνεκπαιδευτικών, την προώθηση του«αυτόνομου» σχολείου, που θα εξαρτάται από τους χορηγούς, την υποταγή και τη φίμωση τωνεκπαιδευτικών.
Πρόκειται για άθλιο εμπαιγμό τη στιγμή που τα σχολεία λειτουργούν με δεκάδες κενά σε εκπαιδευτικόπροσωπικό, ειδικά στην ειδική αγωγή, που δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τα μαθησιακά, κοινωνικά καιψυχοσυναισθηματικά προβλήματα των μαθητών, τα οποία έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, που τα σχολεία είναι παρατημένα, με υποχρηματοδότηση, με τη ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα, με άθλιες υποδομές να καταρρέουν (γεγονός που οδήγησε και στον τραγικό θάνατο του μαθητή μας στις Σέρρες), που κλείνουν σχολεία λόγω έξωσης, που δεκάδες πλημμυρίζουν με το πρώτο μπουρίνι.
Η επίσημη έναρξη της λεγόμενης «αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών πρέπει να βρει όλο τον κλάδο σε θέση μάχης! Είναι αιτία πολέμου για όλους τους συναδέλφους! Έχουμε τη δύναμη να τους χαλάσουμε για άλλη μια φορά τα σχέδια, όπως κάναμε και στην προσπάθεια κατηγοριοποίησης τωνσχολείων. Ο φόβος και η τρομοκρατία που επιχειρεί το ΥΠΑΙΘ δε θα περάσουν. Ο αγώνας που δίνουν οι εκπαιδευτικοί είναι αγώνας για την υπεράσπιση των μορφωτικώνδικαιωμάτωντωνμαθητώνμας.

n

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.να σηκώσει το γάντι απέναντι στην επίθεση της κυβέρνησης και να αφουγκραστεί την αγωνία των χιλιάδων εκπαιδευτικών που δίνουν καθημερινά τη μάχη της μόρφωσης των μαθητών. Να αφουγκραστεί ιδιαίτερα τους χιλιάδες νεοδιόριστους που εδώ και 15 χρόνια γυρίζουν όλη την Ελλάδα, για να στελεχώσουν τα δημόσια σχολεία και σήμερα γίνονται όμηροι στα σχέ-

n

διατουΥΠΑΙΘ.
ΣυνάδελφοικαισυναδέλφισσεςτουΔ.Σ.τηςΔ.Ο.Ε.,
η συντριπτική πλειοψηφία του Κλάδου με κάθε αφορμή έχει δηλώσει την κάθετη αντίθεσή της με το αντιδραστικό περιεχόμενο της αξιολόγησης (εσωτερική – εξωτερική και ατομική). Όχι από φόβο, ούτε από αδράνεια, όπως λένε τα διάφορα παπαγαλάκια, αλλά γιατί στρέφεται ενάντια στο δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. οφείλει άμεσα και χωρίς καμία αναβολή να μπει μπροστά στον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή της «αξιολόγησης». Οφείλει να καλύψει όλους τους εκπαιδευτικούς με όλα τα μέσα, να κλείσει το δρόμο στους αξιολογητές. Να αποφασίσει ΑΜΕΣΑ και ΧΩΡΙΣ άλλη καθυστέρηση:
1. Απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την «αξιολόγηση», όπωςπροβλέπεται από τον νόμο 4823/21 και την Υ.Α. Αριθμ.9950/ΓΔ5, όπως απεργία – αποχή από τις διαδικασίες της «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης».
2. Όλα τα αναγκαία μέτρα που θα λειτουργήσουν επικουρικά στην οργάνωση του αγώνα π.χ. στάσεις εργασίας και απεργιακή κινητο- ποίηση.
3. Κάλεσμα για πανελλαδική κινητοποίηση σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με αίτημα την άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων και την έκδοση όλων των διαπιστωτικών πράξεων από τα ΠΥΣΠΕ, με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων νομικών μέσων (π.χ. εξώδικα, προσφυγή σταδιοικητικά δικαστήρια όπου έχουν γίνει ανακλήσεις, όπως έχουμε ζητήσει για την Α ́ Αθήνας), προκειμένου να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.
4. Να εκδώσει ενημερωτικό γράμμα προς τους γονείς, που θα ενημε -ρώνει για τους πραγματικούς στόχους της κυβέρνησης.
5. Να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και τη συσπείρωση του Κλάδου με συσκέψεις, συνελεύσεις, κινητοποιήσεις, συνεντεύξεις τύπου.
Η Δ.Ο.Ε. ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ! ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ!
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ!!
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας «ο θουκυδίδης », εκτός του ότι συνυπογράφει το παραπάνω κείμενο των Συλλόγων Π.Ε. προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ, θα πάρει παράλληλα όλα τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα και θα προβεί σε κάθε αναγκαία αγωνιστική δράση ενάντια στην εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης και για υπογραφή ΣΣΕ. Όλοι μαζί ενωμένοι θα νικήσουμε και πάλι!
Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου μας την Τρίτη 7/2 στις 7μμ στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης (Κυκλάδων 7).

n

n

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

n


n

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

n

ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΣΩ

n

Έγγραφο1

]]>

Related Post

1973-2023: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ1973-2023: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε n ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΛΙΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n ΠαπαδοπούλουΦρόσω(2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n n Αργυρούπολη, 15/11/2023Αρ. Πρωτ.: 184 n Προς  τα

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΛΑΒΙΑΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

n n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n Παπαδοπούλου Φρόσω  (2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n Αργυρούπολη,

ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ

n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε n ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΛΙΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n ΠαπαδοπούλουΦρόσω(2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n n Αργυρούπολη, 4/12/2023Αρ. Πρωτ.: 189 n Προς  τα