ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

«Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη

ΠΛΗΡΟΦ: Καμαρινού Κυριακή(2109813942,6976404853)

Αγγελονίδη Χριστίνα(2109922610,6945385686)                        
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Αργυρούπολη, 6-12 - 2012
Αρ. Πρωτ.: 56

1.Μέλη Συλλόγου,

2.ΔΟΕ

3. Δήμοι: Αλίμου-Αργυρούπολης-Ελληνικού

ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου  ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Η κατάσταση στην Προσχολική Αγωγή, μπορεί να κωδικοποιηθεί στα παρακάτω::

  • Ø Πάνω από 60.000 προνήπια και πολλά νήπια βρίσκονται έξω από τη δημόσια Προσχολική Αγωγή κάθε χρόνο.
  • Ø Δε γίνεται καμία προσπάθεια από τις κυβερνήσεις, το Υπουργείο και τους δήμους για εξασφάλιση χώρων ή κτηρίων για ίδρυση και στέγαση νέων Νηπιαγωγείων ή τμημάτων τους, ώστε να καλυτερέψει η κατάσταση.
  • Ø Προετοιμάζεται το έδαφος για να  εφαρμοστεί το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και στο Νηπιαγωγείο, με ωράριο 8 π.μ. - 2 μ.μ. για όλα τα νήπια, αρχής γενομένης από τα κλασσικά Νηπιαγωγεία. Κάτι τέτοιο εντατικοποιεί πλήρως το Νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο του νέου σχολείου και ταυτόχρονα εγκυμονεί περαιτέρω κινδύνους για το μη θεσμοθετημένο ωράριο των Νηπιαγωγών.
  • Ø Η παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών και η υποβάθμιση της δουλειάς τους είναι συνεχής. Την εντείνουν ακόμη περισσότερο:

- η εντατικοποίηση της δουλειάς της Νηπιαγωγού, λόγω παραπέρα σχολειοποίησης-εντατικοποίησης της Π.Α. κατά την  εφαρμογή του νέου αναλυτικού προγράμματος.

- η μεγάλη μείωση λειτουργικών δαπανών, η οποία αφορά την  οικονομική αφαίμαξη της δημόσιας εκπαίδευσης και αντανακλάται ιδιαίτερα στην Προσχολική Αγωγή, η υποχρηματοδότηση της οποίας ήταν σχεδόν κανόνας.

-η τεράστιες  ελλείψεις σε βοηθητικό προσωπικό και νηπιαγωγούς της παράλληλης στήριξης.

Καταδικάζουμε τη γενικότερη  αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική, που υποβαθμίζει παραπέρα και την Π.Α. και απαιτούμε:

¨                      Όχι στη σχολειοποίηση-εντατικοποίηση της Προσχολικής Αγωγής. Θέλουμε Προσχολική Αγωγή που να απαντά ολοκληρωμένα στην ψυχοσωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας, καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους.

¨                      Καθιέρωση ενιαίας αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής για όλα τα παιδιά, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, με την αποκλειστική εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

¨                      Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον ευαίσθητο χώρο της Π.Α. και σε όλη την εκπαίδευση.

¨                      Ίδρυση και λειτουργία νέων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας για την κάλυψη όλων των αναγκών. Απαιτείται άμεσα η ίδρυση τουλάχιτον δύο νέων νηπιαγωγείων στην περιοχή μας (1 στον Άλιμο και 1 στην Αργυρούπολη)

¨                      Άμεση εξασφάλιση της αναγκαίας κατάλληλης υποδομής για την Προσχολική Αγωγή σε κτηριακό, παιδαγωγικό, εποπτικό και υλικοτεχνικό επίπεδο.

¨                      Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των νηπιαγωγών για τη λειτουργία του δημόσιου Νηπιαγωγείου.

¨                      Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου της/του Νηπιαγωγού με βάση το αίτημα : Εξίσωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής  με το ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καμία επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, πέραν του 8:15΄ π.μ. – 12:15΄ μ.μ. για τα κλασικά και 8:00΄ – 15:45΄ για τα ολοήμερα. Να μην εφαρμοστεί η πρωινή ζώνη 7 π.μ. – 8 π.μ. Να μην εφαρμοστεί το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στα Νηπιαγωγεία.

¨                      15 παιδιά ανά τμήμα. Ίδρυση τμημάτων ένταξης νηπίων ανά συγκρότημα και όσων ειδικών Νηπιαγωγείων χρειάζονται, για να απορροφηθούν όλα τα νήπια – προνήπια με ειδικές ανάγκες.

¨                      Πλήρη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων νηπιαγωγών (αναπληρωτών) χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

¨                      Μαζικοί διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο. Κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

¨                      Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας. Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμων, καθαριστριών).

¨                      Όχι στο νέο σχολείο της αγοράς και της ημιμάθειας. Καμία αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

¨                      Ενιαίο 12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά. Δημόσιες επαγγελματικές σχολές μετά το 12χρονο. Ενιαία ανώτατη εκπαίδευση.