TCPDF error: Unsupported image type: com/obhojuxuhhdveyxkm5vbybhbrywlcfil5nmopcb0pgumkb69-6rlkowbpi9od1vpkmpcgn8hpvzyl4lruyztmsi6ypotvsglpsurad2sn1grdvpug-zfsf8ry-r5fehhiv-_n6i