Ο καιρος
Who's Online
We have 29 guests online
Εργασιακα δικαιωματα Εκπαιδευτικων Π.Ε.
Μεταφραστης
Λεξικο νεοελληνικης
Αναζητηση στο google
Εφημερευοντα Φαρμακεια
Εφημερευοντα νοσοκομεια
Θεατρα με εκπτωση
Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομαθειας
Περισσοτερα Αρθρα .....
Κατάταξη σε βαθμούς του υπηρετούντος προσωπικού
Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου για το νέο μισθολόγιο,

 κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ως εξής:
 αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι τρία (23) έτη,  στο βαθμό Γ
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη , στο Βαθμό Β.
Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη και για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου αφαιρούνται δύο (2) έτη
Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού 
                                                                                    
 Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ οι υπάλληλοι με πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε


ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΤΗ ΥΠ.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ

Μ.Κ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Μ.Κ.


έως 3 έτη

ΣΤ

2 έτη δοκιμαστικής εφαρμογής

1092

0

0
3 έως 9

Ε

3 - 4

1201

 


5 - 6

 

1

1225


7 - 8

2

12509 έως 15

Δ

9 - 10

1381

 


11 - 12

 

1

1409


13 - 14

2

1437


 

 

 15 έως 22

Γ

15 - 16

1588

 


17 - 18

 

1

1620


19 - 20

2

1652


21 - 22

3

1685


 

 

 23 και άνω

Β

23 - 25

1906

 

 


26 - 28

Τα Μ.Κ. του βαθμού Ε χορηγούνται ανά τριετία μέχρι την αποχώρηση του υπαλλήλου

1

1944


29 - 31

2

1983


32 - 35

3

2022


 

 

 


 

 

 


 

 


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(μετά την κατάταξη σε βαθμούς και Μ.Κ όπως αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο)

 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΓΑΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   (αφορολόγητο 5000)

 

ΕΤΗ ΥΠ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔ. ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛ.

ΑΚΑΘΑΡ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓ.

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

1

ΣΤ

1092

660

1408,15

868

-208

-23,96%

 

2

ΣΤ

1092

783

1448,15

1039

-256

-23,10%

 

6

Ε

1225

875

1527,15

1089

-214

-19,65%

 

12

Δ

1409

998

1647,15

1165

-167

-16,73%

 

20

Γ

1652

1157

1808,15

1296

-139

-12,01%

 

25

Β

1906

1304

1929,15

1367

-63

-4,83%

 

30

Β

1983

1348

2008,15

1413

-65

-4,82%

 

35

Β

2022

1371

2089,15

1461

-90

-6,56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

 

Ο μισθός του νεοδιόριστου υπολογίστηκε με κράτηση για κύρια σύνταξη 6,67% στο σύνολο των αποδοχών του,

θεωρώντας ότι πριν το διορισμό του είχε κάποια σχέση εργασίας με το Δημόσιο. Από 1-1-2011 σύμφωνα με το

ν.3865/2010 εφόσον προσλαμβάνεται για πρώτη φορά,χωρίς καμία σχέση εργασίας με το δημόσιο πριν το διορισμό

του, υπάγεται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ , οπότε η κράτηση για κύρια σύνταξη

είναι 16% επί των αποδοχών του, με αποτέλεσμα οι καθαρές αποδοχές του την πρώτη χρονιά να διαμορφώνονται στο

ποσό των 577€ και τη δεύτερη στα 700

 

 

 

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

  1. Επιδόματα εορτών και αδείας

Όπως και σήμερα (500+250+250)

 

  1. Οικογενειακή παροχή

Καταργείται το επίδομα γάμου (οικογενειακή παροχή) που ήταν 35 € και αυξάνεται το επίδομα των ανήλικων παιδιών ως εξής

1 παιδί  από 18 € αυξάνεται σε    50 €

2 παιδιά από 36 € αυξάνεται σε   70 €

3 παιδιά από 83 € αυξάνεται σε  120 €

4 παιδιά από 130 € αυξάνεται σε 170 €

5 παιδιά από 203 € αυξάνεται σε 240 €

Στην ουσία δεν πρόκειται για καμία αύξηση . Υπάλληλος με 2 παιδιά έπαιρνε επίδομα γάμου 35 € + 36 € επίδομα παιδιών=71 € Τώρα θα παίρνει 70 €

 

  1. Επιδόματα στελεχών της εκπαίδευσης

 

 

ΣΗΜΕΡΑ

 

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Περιφερειακοί Διευθυντές

 

 

700

Σχολικοί Σύμβουλοι και Δ/ντές Εκπ/σης

331,94

400

Προϊστάμενοι Γραφείων

299,55

370

Διευθυντές Λυκείων ΚΕ.Δ.Δ.Υ & Ε.Ε.Ε.ΚΤ.

295,50

350

Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών 4/θέσιων και άνω Δημ. Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων

235,59

250

Υπ/ντές σχολικών μονάδων, Υπεύθυνοι Σ.Ε.Κ, Προϊστάμενοι εκπ/κών θεμάτων Δ/νσεων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

127,92

150

Προϊστάμενοι 1/θ, 2/θ, 3/θ Δημ.Σχολείων και Νηπιαγωγείων

99,58

70

 

4. Επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών 100€

5. Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (Κ.Ε.Σ.)

Το επίδομα αυτό μπορεί να καταβάλλεται μία φορά κατ’ έτος, μετά από πιστοποιημένη, μέσω της έκθεσης αξιολόγησης, επίτευξη των στόχων σε ποσοστό πάνω από 80% κατά το προηγούμενο έτος και μπορεί να ισούται με προσαύξηση μέχρι 10% του βασικού τους μισθού, εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και 25% του βασικού τους μισθού, εφόσον πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.

.

Καταργείται το επίδομα Ειδικής Αγωγής

Μπαλάγκας Γιάννης

Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

Last Updated (Monday, 10 October 2011 22:03)