ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΑΣ

n

n n n n n n n n
n

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη

n

Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686)

n

Παπαδοπούλου Φρόσω  (2109917595/6936162126)
email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com

n
n

Αργυρούπολη, 4/7/2023
Αρ. Πρωτ.: 157

n

Προς  Διευθυντή Δ’ Διευθυνσης ΠΕ

n
n
n

Προς τον Διευθυντή Π.Ε. Δ΄Αθήνας

n

κ. Ιωάννη Κουμέντο

n

Θέμα: Σύσταση τμημάτων σε νηπιαγωγεία ευθύνης σας

n

Κ. Διευθυντή,

n

Οι συναδέλφισσες/οι νηπιαγωγοί βιώνουν εδώ και πολλά χρόνια μια άδικη μεταχείριση από το Υπουργείο Παιδείας και το κράτος. Δεν έχουν λεπτό διαλείμματος, δεν μειώνεται το διδακτικό ωράριό τους ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους, πολύ συχνά εργάζονται εντελώς μόνες τους, αβοήθητες αν τους συμβεί κάτι. Πολλά νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ακατάλληλα κτήρια, ενώ με τον νόμο 4692/20, αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα.

n

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας σας καλούμε να αντιμετωπίσετε με παιδαγωγική ευαισθησία τη σύσταση τμημάτων σε νηπιαγωγεία ευθύνης σας για τα οποία ο αριθμός των νηπίων βρίσκεται «στα όρια».Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο 3ο και στο 11ο Νηπιαγωγείο Αλίμου.

n


n

Το 3ο Νηπιαγωγείο Αλίμου κτηριακά έχει την ιδιομορφία να έχει πολύ μικρές αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες τα 25 νήπια/τμήμα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ασφυκτιούν. Το σχολείο έχει ήδη 45 εγγραφές οι οποίες δικαιολογούν,με βάση το γράμμα του νόμου, τη σύσταση 2 τμημάτων. Ζητάμε να λάβετε υπόψη σας την κτηριακή ιδιαιτερότητα και να συστήσετε 3 τμήματα των 15 παιδιών. Λάβετε επίσης υπόψη σας ως πρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα, ότι το σχολικό έτος 2022-23, δύο προνήπια της μονάδας είχαν σοβαρές διαγνώσεις, (διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού), και αντικειμενικά χρήζουν πρόσθετη στήριξη.

n

Το 11ο Νηπιαγωγείο Αλίμου, υπολείπεται 3 νηπίων, ώστε να συσταθεί 2οΤμήμα με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τα ίδια τα νήπια, την εργαζόμενη νηπιαγωγό που δεν θα είναι μόνη της στη βάρδια της,αλλά και τη μελλοντική οργανικότητα της μονάδας.Σας ζητάμε να μεριμνήσετε ώστε το 11ο Νηπιαγωγείο να λειτουργήσει και την επόμενη σχολική χρονιά με 2 τμήματα προνηπίων-νηπίων.

n

n

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

n


Έγγραφο1

n

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

n

ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΟΣΩ

n

]]>

Related Post

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΤΗ 14/11 18:00 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΤΗ 14/11 18:00 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!

n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε n ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΛΙΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.: Χριστίνα Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n ΠαπαδοπούλουΦρόσω(2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n n Αργυρούπολη, 12/11/2023Αρ. Πρωτ.: 183 n Προς  τα

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!

n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.:Χριστίνα-Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n Παπαδοπούλου Φρόσω  (2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n n Αργ/ρούπολη, 6/4/2023Αρ. Πρωτ.: 135

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ!ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ!

n n n n n n ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ«ΟΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη n Πληροφ.:Χριστίνα-Αγγελονίδη (2109922610/6945385686) n Παπαδοπούλου Φρόσω  (2109917595/6936162126)email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com n n n Αργ/ρούπολη, 27/4/2023Αρ. Πρωτ.: 139 n