Διοικητικό Συμβούλιο

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αργυρούπολης – Αλίμου – Ελληνικού “Ο Θουκυδίδης”

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος Aγγελονίδη Χριστίνα
Α’ Αντιπρόεδρος Ζέλιος Γιώργος
Β’Αντιπρόεδρος Λώλης Κων/νος
Γ. Γραμματέας Παπαδοπούλου Φρόσω
Ειδ. Γραμματέας Βούρβουλης Γιάννης
Ταμίας Ξιφαρά Βάνια
Μέλη Ζιώγα Σοφία
Εκίζογλου Γιάννης
Παυλόπουλος Κων/νος