ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΝΑ ΕΜΑΙΛ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν 1566, ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ. ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ

ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΓΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

 

 


Το άρθρο 14 του ν. 1566 που επικαλείται η εγκύκλιος Πασχαλίδη αναφέρεται στα τυπικά προσόντα κατάταξης των εκπαιδευτικών σε κατηγορίες ΠΕ. ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ και όχι στη βαθμολογική κατάταξη.
Οι εκπαιδευτικοί με το ν.1566 ,άρθρο 14 κατατάσσονταν στις κατηγορίες ΑΤ σήμερα Π.Ε, όπως είναι οι απόφοιτοι πανεπιστημίων,
κατηγορία ΑΡ  όπως ήταν οι απόφοιτοι ΤΕΙ, ο κλάδος των Τεχνολόγων μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ , οι απόφοιτοι πληροφορικής από     ΤΕΙ
και οι οποίοι σήμερα υπηρετούν στην εκπαίδευση στους βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ
κατηγορία Μ.Ε , απόφοιτοι κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών , οι οποίοι και σήμερα είναι ακόμη εκπαιδευτικοί και εντάσσονται στους
κλάδους εκπαιδευτικών ΤΕ
Αυτή η κατηγοριοποίηση κάνει τους εκπαιδευτικούς να ξεχωρίζουν από τους διοικητικούς υπαλλήλους , οι οποίοι εντάχθηκαν στις διάφορες κατηγορίες με βάση μόνο τα τυπικά τους προσόντα.
Αν δεν γινόταν η επίκληση του άρθρου 14 του ν.1566 εκπαιδευτικός με 2 έτη σπουδών θα θεωρούνταν ότι υπηρετεί σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων, οπότε η κατάταξη στους βαθμούς θα γινόταν με την προσθήκη πλασματικού χρόνου 3 ετών (άρθρο28 παρ. 4). Έτσι στο βαθμό Γ θα έμπαινε στα 18 χρόνια υπηρεσίας αντί των 15 που είναι σήμερα, στο βαθμό Β στα 24 αντί των 21. Δηλ το άρθρο 14 του Ν 1566 θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τα τυπικά προσόντα κατάταξης στις μείζονες κατηγορίες  ΠΕ. ΤΕ κλπ
Μάλιστα η εγκ ύκλιος το λέει όσο καθαρά μπορεί γι αυτούς που θέλουν να διαβάσουν τη συγκεκριμένη παράγραφο
" Συνεπώς για τη βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων  εκπαιδευτικών ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4024/2011"
Δηλ. ότι οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται στους βαθμούς ΣΤ, Ε.,Δ,Γ, Β  με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Το θέμα ανακινήθηκε από τους πληροφορικάριους, αποφοίτους Πολυτεχνείου (ΠΕ 19) και κάποιους άλλους
μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται στην εκπαίδευση και έχουν 5 έτη σπουδών στο Πολυτεχνείο και οι οποίοι έκαναν παρέμβαση στον ΡΕΠΠΑ μέσω Τεχνικού Επιμελητηρίου στο οποίο είναι μέλη.
Δεν ζητούν κάτι παραπάνω για τους εαυτούς τους  (μάλιστα το ΥΠΕΠΘ τους υποσχέθηκε να μελετηθεί ένα πλασματικό ΜΚ λόγω των ετών σπουδών που έχουν) αλλά αυτοί δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν τον δάσκαλο της διετούς Ακαδημίας  να μην είναι στην ίδια κατηγορία. Θέλουν δηλ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονά τους.
Κακώς δίνεται έμφαση σε αυτό το θέμα.

Last Updated (Sunday, 11 December 2011 22:45)