TCPDF error: Unsupported image type: com/uce5yo6ypgka34pb_hdtf8-eb505_ldnegemayeqfuuvaxdvbdxuulnmeyjso2mty4sk0ogaazjsog2_8rtvknxyiwypgztmonuml1tsfyrzzblayq1s76sdxzcxy2ssujcncjyfajhrebuftg